Ibadiidid on ühe islami konfessiooni esindajad, mis on peamiselt levinud Omaanis. Ibadiidi moslemeid peetakse haridžiitide sekti ainsaks tänaseni säilinud haruks, ehkki ibadiidid ise seda ei tunnista. Nad peavad end ainsaks õigeks islami haruks, mis on erinev nii sunnismist kui ka šiiismist. Nende kõrgemaks usuliseks juhiks on imaam. Ibadiidi imaamid valitsesid Omaani 8.18. sajandini. Peale Omaani leidub ibadiite ka Omaani endistes kolooniates (Ida-Aafrikas, eriti Sansibaris) ning Põhja-Aafrikas, kus nad elavad väikeste kogukondadena.