ISKE on Eesti riigi infosüsteemide kolmeastmeline etalonturbe süsteem, mille eesmärk on tagada töödeldavatele andmetele piisava tasemega turvalisus.

Süsteem on loodud eelkõige riigi ja kohalike omavalitsuste kasutatavatele infosüsteemidele, kuid seda saavad kasutada ka äriettevõtted.

ISKEs on kirjeldatud kolm turbe taset: madal (L), keskmine (M) ja kõrge (H). Infovara resulteeriv turbetase leitakse selles töödeldavatele andmetele määratud turvaklasside kaudu. Turvaklasside määramisel lähtutakse teabe konfidentsiaalsusest (S), teabe terviklikkusest (T), aegkriitilise teabe käideldavusest (K), teabe hilinemise tagajärgede lubatavast kaalukusest (R).

Päritolu: Valdo Prausti õppematerjalide[1] kohaselt on ISKE juured Saksamaal, Saksa Infoturbe Liiduameti BSI[2] loodud Grundschutzi metoodikas. Turbeastmete L ja M meetmed on sealt väheste muudatustega üle võetud, jagades need rakendamisprioriteetide (esimene ja teine) järgi L- ja M-astmeteks. Kõrge turbetaseme H meetmed on välja töötatud Eestis, võttes aluseks hulga rahvusvahelisi juhendmaterjale ning kõrgtaseme turbe ”hea tava” oskusteabe.

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

VälislingidRedigeeri