IMO number

IMO number (ka IMO registrinumber) on identifitseerimisnumber, mida Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) annab kaubalaevadele, registreeritud laevaomanikele ja laevandusettevõtetele. IMO numbrid kehtestati SOLASe konventsiooniga, et parandada ohutust mereliikluses ja vähendada pettusi.

IMO number laeval

Seitsmekohalise numbri ees on lühend IMO.

Number antakse SOLASega ühinenud kaubalaevadele. Numbrit ei anta muuhulgas näiteks ainult kalapüügiks mõeldud laevadele, huvilaevadele, sõjalaevadele, puidust laevadele jms.