IMO number (ka IMO tuvastusnumber) on identifitseerimisnumber, mille Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) annab kaubalaevadele ja reederitele. IMO tuvastusnumbrid kehtestati SOLASe konventsiooniga, et parandada ohutust mereliikluses ja vähendada pettusi.

IMO number laeval

Seitsme- või kaheksakohaline number antakse laevale kiilupanekul ja jääb samaks kogu laeva elueaks.

Number antakse teatavast suurusest (kogumahutavus 500) alates tsiviillaevadele, millele kohaldatakse SOLAS konventsiooni. Konventsiooni ei kohaldata sõja-, kala- ja huvilaevadele ning neile laevadele, mis ei välju Põhja-Ameerika Suurelt järvistult merele. Seega ei anta IMO tuvastusnumbrit näiteks ainult kalapüügiks mõeldud laevadele, huvilaevadele, sõjalaevadele, puidust laevadele jms.