Hospitaliseerimine

Hospitaliseerimine on haige paigutamine haiglaravile.

Maailma Terviseorganisatsiooni definitsiooni järgi on hospitaliseerimine patsiendi vastuvõtmine haiglaravi osutavasse tervishoiuasutusse ravikestusega eeldatavalt vähemalt 24 tundi. Surma või teise tervishoiuasutusse üleviimise korral võib tegelik ravi kesta vähem kui 24 tundi, sel juhul loetakse hospitaliseerimine ühepäevaseks.[1]

Hospitaliseeritute arvu hulka ei arvata sama haigla teisest osakonnast ületooduid, päevaravipatsiente (lähevad ööseks koju) ega terveid vastsündinuid pärast sünnitust.[1]

Hospitaliseerimine võib olla plaaniline (nt uuringute jaoks) või erakorraline (nt õnnetusjuhtumi korral).[1]

Viited Redigeeri