Holotoopia

Holotoopia on kõhuõõne elundite suhe kõhuõõne regioonidesse.

Kõhuregioonid jaotatakse kahe horisontaaljoone (linea costarum - roidekaarte alumiste otste vahel ja linea spinarum - eesmis-ülemiste niudeluuogade vahel) abil epi-, meso- ja hypogastrium 'iks, mis omakorda kahe vertikaaljoone abil (musculus rectus abdominalis'e lateraalsed servad) jaotatakse kolmeks regiooniks. Kokku on olemas üheksa regiooni.

  • Epigastrium - regio hypochondriaca dextra, regio epigastrica, regio hypochondriaca sinistra
  • Mesogastrium - regio lateralis dextra, regio umbilicalis, regio lateralis sinistra
  • Hypogastrium - regio inguinalis dextra, regio pubica, regio inguinalis sinistra