See artikkel räägib filosoofia mõistest; keeleteaduse mõiste kohta vaata artiklit Historism (keeleteadus)

Historismi all mõeldakse (eriti ajaloo puhul) teaduslikku lähenemist, mis vaatleb uurimisobjekti oma arengus ning suhestab seda konkreetsete ajalooliste tingimustega. Sõnale on sugenenud üsnagi erinevaid tähendusvarjundeid.

Algselt tähendas historism sellist lähenemist ajaloonähtustele, mis nõuab nende olemusliku eripära tabamist. Selleks on tarvis sisse elada nende taga olnud inimeste elutingimustesse.

Laiemas tähenduses nõuab historism, et mingi nähtuse loomuse mõistmiseks leitaks üles selle koht ajaloolises arengus. Niiviisi mõistetud historismi kiputakse pidama relativistlikuks.

Vaata ka muuda

Kirjandus muuda