Herostratos (kreeka Ἡρόστρατος) oli 4. sajandil eKr Kreeka süütaja, kes taotles tuntust Ephesoses (tänapäeval Selçuki äärelinnas Türgis) asuva Artemise templi hävitamisega. Tema teod ajendasid looma seaduse, mis keelas kõigil tema nime suuliselt või kirjalikult mainimast. Seadus ei täitnud lõppkokkuvõttes oma eesmärki, kuna tema nime mainitakse tänapäeva teostes ja kõnepruugis. Herostratosest on saanud metonüüm inimesele, kes sooritab kuulsuse saamiseks kuriteo.