Hermes Trismegistos

Hermes Trismegistos (kr Ἑρμῆς Τρισμέγιστος; e.k kolm korda suur Hermes; ld Mercurius ter Maximus) oli hermeetilise kirjanduse võimalik autor ja hermeetiliseks nimetatud rühmituse rajaja Egiptuses. Teda on peetud hellenistiks. Võis olla kristlik gnostik (või mõjutatud kristlikust gnostitsismist), kes võitles rahvaliku ristiusu vastu.

Hermeetilised tekstide osad on Nag Hammadi kirjade hulgas VI,6-VI,8. Neist keskajal tuntuim oli Asklepiose kahekõne.