Ava peamenüü

Heling on eesti perekonnanimi.

Nimede eestistamisel anti Heling uueks perekonnanimeks isikutele senise perekonnanimega Sutt. Eduard Helingu palvel kanti Heling perekonnanimede kaitseregistrisse nr. 1 all.

Heino Heling oli kirjanik Paul Haavaoksa (1924–1983) pseudonüüm.