Hanja (漢字, Hangul: 한자) on üks kahest Koreas kasutatavast kirjasüsteemist koos Hanguliga. Hanja on koreakeelne nimetus Hiina kirjale, mida hakati kasutama Joseoni ajal, umbes 400 eKr.

Kuigi tänapäevane korea kiri (Hangul) loodi juba Sejong Suure ajal 15. sajandil, jõudis see laiemasse kasutusse alles 19. sajandi lõpuaastatel ja seni kirjutati enamus koreakeelsest kirjandusest ja dokumentidest Hanjas. Seega on vanemate tekstide lugemiseks vajalik tunda Hanjat.

Tänapäeval on Koreas põhiline kirjasüsteem Hangul. Koreakeelses sõnavaras on ligi 510 000 sõna, millest ligi 290 000 on Hanja-eo (Hiina päritolu). Korea sõnu ei kirjutata kunagi Hanjas, ka Hiina päritolu sõnu kirjutatakse nüüd enamasti Hanguliga.

Lõuna-Koreas ei õpetata enam Hanjat algkoolides 1970. aastatest, seda hakatakse nüüd õpetama alles 7. klassist kuni 12. klassini. Kokku õpitakse keskkooli lõpuks umbes 1800 Hanjat. Mõnedes ülikoolides õpetatakse veel rohkem Hanjasid.

Põhja-Koreas plaanis riigi esimene juht Kim Il-sŏng algselt Hanja vaikselt käibelt kõrvaldada, kuid 1960. aastatel muutis kurssi. 5. kuni 9. klassini õpetatakse ligi 1500 Hanjat, keskkoolis veel 500 ja ülikoolis veel 1000 Hanjat.