Haljala põllumeeste konvent

Haljala põllumeeste konvent oli põllumeeste konvent Haljala alevikus.

Konvendi tegevus- ja valimispiirkonda kuulusid Kunda, Haljala, Vihula ja Palmse vald.

17. mail 1936 valiti konvendi liikmeteks Robert-Mihkel Ager, Leopold Gustavson, Aleksander Aalberk, Toomas Eskel, Voldemar Pervik, Georg Nõlvak, Karl Lepik, Karl Lassur, Gustav-Eduard Mark, Aleksander Prok, Leopold Tambek, Evald Etverk, Johannes Õunmann, Kusta Jahilo ja Karl Leemet.