Hafragilsfoss on Põhja-Islandil Jökulsá á Fjöllumi jõel Jökulsárgljúfuri kanjonis asuv juga.

Hafragilsfossi juga. Taga on näha Dettifossi joa veepilv

Ta on 27 meetri kõrgune ja 91 meetri laiune.

Hafragilsfossist 2 km ülesvoolu asub 45 m kõrgune Dettifossi juga ja 3 km ülesvoolu 11 m kõrgune Selfossi juga.