Hackfleischverordnung

Hackfleischverordnung (lühend HflV) tõlkes 'Hakklihaseadus' on Saksamaal kehtiv eraldi seadus hakkliha ja hakklihatoodete käitlemise kohta. Seaduse eesmärk on tagada vaid värske ja riknemata kauba jõudmine tarbijani, mis hakkliha kui väga kergesti halvaks mineva toiduaine juures on kuuldavasti keerukam kui teiste lihasaaduste puhul.