Haavamets (perekonnanimi)

perekonnanimi

Haavamets on eesti perekonnanimi.

Nimede eestistamisel anti Haavamets uueks perekonnanimeks isikutele, kelle varasem perekonnanimi oli Habenicht ja Habenichts (mõlemad Paides). Eduard-Albrecht Haavametsa palvel kanti Haavamets perekonnanimede kaitseregistrisse nr. 229 all (Siseministeeriumi teadaanne 18. maist 1936).