Haagis on vedukile järele- või külgehaagitav veovahend, mis ei ole iseseisvalt liikumisvõimeline. See tähendab, et haagisel puudub edasiliikumiseks jõuallikas.

Sõiduauto või maasturi haagis
Paadiveohaagis
Kaheteljeline kütuseveohaagis

Liiklusseaduse[1] mõistes on haagis mootorsõidukiga haakes liikumiseks valmistatud või selleks kohandatud sõiduk.

Haagiste kasutusala on väga laiaulatuslik. Haagiseid on jalgratastele, mootorratastele, sõidu- ja veoautodele.

Haagised on nii üldotstarbelisi, millega veetakse kõikvõimalikke kaupu, kui ka spetsiaalseid, nagu näiteks autode, paatide, vedelike, puistmaterjalide jne veoks ettenähtud haagised.

Haagised jagunevad mitmetesse kategooriatesse, näiteks: täishaagised, poolhaagised, külghaagised.


ViitedRedigeeri

  1. Liiklusseadus. Vastu võetud 14.12.2000. a seadusega (RT I 2001, 3, 6), jõustunud 1.02.2001