HTML-redaktor on arvutiprogramm, millega saab muuta ja kirjutada HTML-koodi. Kuigi HTML-i saab kirjutada iga tekstitöötlusprogrammiga, pakuvad spetsiaalsed HTML-redaktorid lisafunktsionaalust ning lihtsustavad koodi kirjutamist. Näiteks võivad need muuta erinevad koodi osad eri värvi, et grupeerida ühesuguseid märksõnu ning lihtsustada koodi mõistmist. Samuti võivad HTML-redaktorid viidata vigadele koodis.