HSUPA (High Speed Uplink Packet Access 'Kiire Üleslaadimise Pakettside Juurdepääsutehnoloogia', ka kiire üleslingiga pakettpöördus) on UMTS (3G) võrgu edasiarendustehnoloogia, mis võimaldab mobiilse interneti üleslaadimiskiirust kuni 5,76 Mbit/s. Tehnoloogia on alati kasutuses koos kiiret allalaadimist võimaldava HSDPA tehnoloogiaga (kuid ei pruugi vastupidi olla). HSDPA-d ja HSUPA-d koos nimetatakse ka HSPA-ks. Samuti on käibel nimetus 3,5G. Siiski ei tähenda 3,5G automaatselt HSUPA olemasolu (küll tähendab see HSDPA olemasolu).

HSUPA-d toetavad veel vaid väga vähesed uuemad mobiiltelefonid, ja sedagi vaid kiirusel kuni 2 Mbit/s. Küll aga toetab seda juba suurem osa praegusel ajal müüdavaid mobiilseid andmesidemodemeid. Varasematel aastatel müüdud modemid, nagu näiteks Eestiski väga populaarsed Huawei E220 ja E169 mudelid, toetavad vaid HSDPA tehnoloogiat, kuid ei toeta HSUPA-d, isegi kui mobiilsidevõrk seda võimaldab. Sellisel juhul toimub üleslaadimine standardsel UMTS võrgu kiirusel kuni 384 kbit/s. Eestis võimaldavad HSUPA-d kõigi nelja mobiilsideoperaatori UMTS võrgud. EMT ja Elisa võrgud võimaldavad maksimaalset üleslaadimise andmesidekiirust 5,76 Mbit/s, Tele2 ning Tallinn Mobile 3G võrgud kuni 2 Mbit/s.

Välislingid muuda