Granaat (lõhkekeha)

Granaat on heidetav lõhkekeha. Heiteviisi alusel eristatakse käsigranaate ja reaktiivgranaate (granaadiheitja moon, näiteks kumulatiivgranaat, tankitõrjegranaat).

Samuti eristatakse granaate tüübi järgi:

Otstarbe järgi võidakse vahet teha ka ründe- ja kaitsegranaatidel.