Glassii on kindlusehitise (aga ka sõjalaeva, militaarsõiduki või üldse varje) kaldus osa, mis takistab ründaja pealetungi või aitab juhtida kõrvale ründaja laskekehasid.

Glassiivallid

Enamasti tuntakse glassiina lauget muldvalli, mis on kindlusvööndi kõige välimine ehitis (glassiivall) ning mida kaitsja poolt toetab kivist tugimüür (glassiivalli tugimüür). Selle taha on ka kergelt relvastatud kaitsjatel võimalik tõhusalt varjuda. Püsivama tarindina võib glassii olla kaetud ka kivide või betooniga, nii et moodustub kivivall.

Glassii on ka püstkaldne või püstjas sein (mida võib toetada palk-, punutis- vms tugistik) või kivist müür (glassiimüür).

Glassiist kaitsja suhtes sissepoole jäävad üldjuhul varjatud tee, relvaplats jms vallikraavist väljapoole jäävad ehitised. Glassiist väljapoole jääv ala on esplanaad.