Germania (allegooria)

Germania on Germaaniat või Saksamaad kujutav allegooriline tegelane.

Philipp Veit. Germania. 1848.

Antiikajal, kui Germaania rahvad olid tervik ainult roomlastest vallutajate silmis, kujutasid viimased juba Germaniat nuumenina. Keskajast alates oli Germania antiikaja Germaania või Magna Germania järgi Saksamaa kui saksa keeleala rahvusallegooriline kehastus. 19. sajandil oli see Saksamaa demokraatliku liikumise silmis saksa rahvusriigi rahvusromantiline sümbol. Saksa keisririigi ikonograafias omandas Germania tugevamaid natsionalistlikke jooni.