Geneetiline epistemoloogia

Geneetiline epistemoloogia on tunnetuse käsitlemine ontogeneetilise protsessina.

Geneetilise epistemoloogia kui uurimissuuna rajajaks on Jean Piaget.

Vaata ka muuda