Gaussi seadus magnetvälja jaoks

Gaussi seadus magnetvälja jaoks on C. F. Gaussi poolt formuleeritud seadus, mis kirjeldab magnetpooluste summaarset välja kinnise pinnaga ümbritsetud ruumiosas. Et magnetpoolused esinevad alati paarikaupa: põhjapoolus–lõunapoolus (üksikuid magnetpooluseid – monopooluseid – pole leitud), neutraliseerivad nad vastastikku teineteise mõju.

Näiteid kinnistest pindadest (vasakul: kera, toroid, kuup) ja avatud pindadest (paremal)

Gaussi-Ostrogradski teoreemile tuginedes võib siis kirjutada seaduse kujul:

,

mis tähendab, et magnetinduktsioon suletud pinnaga piiratud mahus on null.

Vaata kaRedigeeri