Galina Gluhhova

Galina Gluhhova (vene Галина Глухова, inglise Galina Glukhova; sündinud 28. jaanuaril 1965 Kvaseris Kezi rajoonis Udmurtias) on udmurdi folklorist, Udmurdi Riikliku Ülikooli udmurdi ja vene kirjanduse dotsent.

Galina Gluhhova lõpetas Udmurdi Riikliku Ülikooli filoloogia teaduskonna ja töötas aastail 1987–1988 Pužmezi 8-klassilises koolis õpetajana. 1988. aastast Udmurdi Ülikooli assistent, udmurdi kirjanduse ja nõukogude kirjanduse vanemõpetaja.

Aastal 1994 astus Udmurdi Ajaloo, Keele ja Kirjanduse Instituudi folkloristika alasesse kraadiõppesse. Aspirantuuri ajal stažeeris Tartu Ülikooli ja Eesti Kirjandusmuuseumi juures. Aastal 2002 kaitses väitekirja "Udmurdi traditsioonilise kultuuri sanditamiskommete sümboolika" ("Символика ряженья в удмуртской традиционной культуре").

Gluhhova on enam kui 80 teadustöö autor, tema peamised uurimishuvid on seotud udmurdi ja soome-ugri folkloori, kalendrikombestiku, mütoloogia ja udmurdi kirjandusega.

Teadustegevus muuda

Gluhhova on olnud Rahvusvahelise Udmurtia noorte folkloristide kooli korraldaja (2000, 2005, 2009).

Ta on oponeerinud folkloristika alaseid väitekirju Ižkaris, Nižni Novgorodis, Sõktõvkaris, Joškar-Olas jm.

Ta on olnud üks ülevenemaalise Venemaa rahvaste keelte ja kirjanduste alase olümpiaadi korraldajaid (2003–2012).

Tunnustus muuda

 • Udmurdi Vabariigi Haridusministeeriumi aukiri õpetamise ja teadustegevuse eest
 • Udmurdi Vabariigi aunimetus "Teeneline Udmurdi Vabariigi rahvahariduse edendaja"

Teadusgrandid muuda

 • Matthias Alexander Castréni Seltsi stipendiaat Soomes ja Erasmus Munduse stipendiaat Soomes (2015 Tartus, Eestis)).
 • 2008–2009, "Vozho-dõr": udmurtide rituaalne aasta" (Вожо-дыр": Годовой обрядовый цикл удмуртов) Vene Teadusfondi grant;
 • 2016–2017, "Mütoloogilised tegelased läänemeresoome (eesti) ja permi (udmurdi) traditsioonide näitel: ajalugu ja tänapäev", koostöös Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnaga, Hõimuprogramm.

Valitud publikatsioone muuda

Õppevahendid muuda

 • Udmurdi kirjanduse ajalugu (1767–1917) (История удмуртской литературы (1767-1917-х гг)
 • Udmurdi lastekirjandus (Удмуртская детская литература)
 • Udmurdi kirjanduslugu ajakirjanduse üliõpilastele (История удмуртской литературы» для студентов факультета журналистики)
 • Koos S. T. Arekeevaga lugemik "Кылёз лёгем но пытьымы..." (Останутся наши следы...) 1918–1935. aastate kirjanduse kohta,

Raamatud muuda

 • Владыкина Т. Г., Глухова Г. А. Ар-год-берган: обряды и праздники удмуртского календаря. Mонография. Учреждение Российской акад. наук, Удмуртский ин-т истории, языка и литературы Уральского отд-ния РАН, ФГБОУ ВПО "Удмуртский гос. ун-т". Ижевск, 2011. Сер. Т. 1 Удмуртская обрядовая азбука.

Artikleid muuda

 • Владыкина Т. Г., Глухова Г. А. Локальные фольклорные архивы и учебный процесс. In: Известия Уральского федерального университета. Серия 2. Гуманитарные науки. 2014. №2 (127), С. 92–99.
 • Владыкина Т. Г., Глухова Г. А. Этнокультурный контекст представлений удмуртов о времени. In: Традиционная культура. 2013. № 1 (49). С. 110–117.
 • Владыкина Т. Г., Глухова Г. А. Инву-мумы – повелительница небесной влаги в традиционной системе мировидения удмуртов. In: Вестник Удмуртского университета. 2011. № 5-4. С. 114–119.
 • Vladykina T., Glukhova G. Rites Associated With Conjuring Rain In The Udmurt Calendar Cycle. Folklore: Electronic Journal of Folklore. 2011. 48, pp. 153–162 [1],
 • eesti keeles vt: Tatjana Vladõkina, Galina Gluhhova. Vihma väljakutsumise riitused udmurtide kalendritsüklis. In: Mäetagused 47, 108–119 [3].
 • Владыкина Т. Г., Глухова Г. А. Дни недели в системе представлений удмуртов о времени. Ежегодник финно-угорских исследований. 2011. № 3. С. 38–54.

Viited muuda

Välislingid muuda