Gaasiväli

Iraani gaasiväljade asukohad

Gaasiväli on maagaasi majanduslikult kasutatav leiukoht maakoore poorsetes settekihtides.