Gaasiväli

Gaasiväli on maagaasi majanduslikult kasutatav leiukoht maakoore poorsetes settekihtides.

Iraani gaasiväljade asukohad