Güraator on elektroonikalülitus, mis muundab mahtuvusliku reaktiivtakistuse induktiivseks reaktiivtakistuseks või ka vastupidi. Niisugune lülitus, mis koosneb kondensaatorist ja operatsioonvõimendist, asendab induktiivpooli (ka integraalkomponentides), kusjuures induktiivsus võib olla suure väärtusega ja hüvetegur hea.

Induktiivtakistust avaldava güraatori põhimõtteskeem ja aseskeem

Eeldusel, et on palju suurem kui , avaldub reaktiivtakistus kujul

Niisiis saame järjestikku ühendatud takistuse ja induktiivsuse .

Stabiilsed güraatorid teostatakse kahe pingetüüritava püsivooluallika kujul, mis koosnevad kahest vooluväljundiga operatsioonvõimendist.

Kirjandus

muuda
  • Tellegen B.D.H. : The Gyrator a new electric network element. Philips Research Reports , 3 April 1948 , p.81 p.101