Filmiprodutsent

Filmiprodutsent on isik, kes juhib ja korraldab filmi tootmisel organisatsioonilist, rahanduslikku ja sageli osaliselt ka kunstilist poolt. Produtsent kannab peamist administratiivset ja finantsilist vastutust filmi tootmise eest.[1] Produtsent on tehniline, mitte loominguline töötaja.

Enne seda, kui Eestis produtsendi ametinimetust kasutama hakati, nimetati filmi administratiivse, organisatoorse ja finantsjuhtimise eest vastutavat isikut filmidirektoriks. Filmidokumentatsioonis ja -tiitrites võidi kasutada ka nimetusi "tootmisjuht" või "filmitootja".[1]

Filmil võib olla ka mitu produtsenti, kes kas jagavad kogu filmi eest vastutust võrdselt või vastutavad mingi kindla töölõigu või valdkonna eest.

Legaaldefinitsioon muuda

   Legaaldefinitsioon: "Teose produtsendiks loetakse füüsilist või juriidilist isikut, kelle finantseerimisel või juhtimisel on teos loodud ja kelle nimi on fikseeritud selles audiovisuaalses teoses."
Autoriõiguse seadus § 33, lg. 3

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. 1,0 1,1 Filmitegijad Eesti filmi andmebaas (vaadatud 17. märtsil 2018)