Euroopa Liidu kodaniku seadus

Euroopa Liidu kodaniku seadusega võeti üle Euroopa Liidu nn vaba liikumise direktiiv 2004/38/EÜ. Euroopa Liidu, Euroopa Liidu majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikul on õigus Eestis viibida kehtiva reisidokumendi või isikutunnistuse alusel kuni kolm kuud. Euroopa Liidu kodanikul pereliikmel on õigus Eestis viibida koos Euroopa Liidu kodanikuga kuni kolm kuud kehtiva reisidokumendi ja vajadusel viisa alusel.

Sarnaselt Euroopa Liidu kodaniku õigusega viibida Eestis kuni 3 kuud on ka Eesti kodanikul õigus vaba liikumise raames viibida teistes Euroopa Liidu riikides kuni 3 kuud, ilma et oleks vaja oma kohalolu registreerida.

Euroopa Liidu kodanik saab oma elamisõiguse Eestis registreerida kohalikus omavalitsuses. Euroopa Liidu kodanik võib Eestis töötada ilma välismaalastele üldjuhul kehtivate nn tööturu kaitse nõueteta (nt Eesti Töötukassa loa ja keskmise brutopalga nõue).