Ava peamenüü

Euroopa Liidu kliimapoliitika on Euroopa Liidu nägemus kliimast ja selle seaduslik reguleerimine läbi kvootide jm määrade, et vähendada ja parandada Euroopa Liidu maade kasvuhoonegaaside emissioone. Kliimapoliitika peaeesmärgiks on globaalse kliimamuutuse aeglustamine.

Euroopa Parlament soovib, et detsembriks 2008 võetaks vastu Euroopa Liidu kliimapakett, mille ambitsioonikas plaan on aastaks 2020 vähendada ELi kasvuhoonegaaside heitkoguseid 20% võrra ning tõsta taastuvenergia osakaalu energiatarbimisest 20%ni.

Aeg surub tugevalt peale - Valitsustevahelise Kliimamuutuste Nõukogu (IPCC) raportid näitavad, et kliimamuutuse vähendamiseks ja lõpetamiseks on vaja tegutseda kohe ning paraku on Euroopa Liit üks suurimaid heitgaaside tekitajaid maailmas.

Euroopa Liit soovib olla teerajaja ning oma plaanid paberile saada enne seda, kui rahvusvaheline üldsus hakkab arutama Kyōto protokolli asendamist uute kokkulepetega aastal 2009.

1.-12. detsembrini toimub Poolas Poznanis ÜRO kliimamuutuse konverents, mis arutab aastal 2008 arenguid energia- ja kliimamuutuse poliitika vallas ning valmistab ette pinnast täpselt aasta pärast Kopenhaagenis toimuvaks ülemaailmsele ÜRO kliimamuutuse tippkohtumiseks.

Euroopa Parlamendi keskkonna ja tööstuse komisjoni liikmed on tänaseks oma hinnangu andnud kõikidele kliimapaketi raportitele, mille Euroopa Komisjon tänavu aasta jaanuaris avalikustas. Novembrikuu viimasel ja detsembrikuu esimesel nädalal toimuvad parlamendi, komisjoni ja nõukogu kolmepoolsed mitteametlikud läbirääkimised paketi osas. 4. detsembril arutavad parlamendiliikmed nõukogu ja komisjoni esindajatega paketti täiskogu istungil.

Üleüldine eesmärk on Euroopa Liidu kliimaalane seadusandlus vastu võtta detsembrikuus 2009.

Alljärgnevates artiklites tutvustatakse kliimapaketi nelja raportit ning tuuakse välja teised kliimamuutust puudutavad artiklid.

Vaata kaRedigeeri