Euroopa Liidu Kõrgemate Kohtute Presidentide Ühendus

Euroopa Liidu Kõrgemate Kohtute Presidentide Ühendus koondab Euroopa Liidu liikmesriikide tsiviil- ja kriminaalvaidlusi lahendavate kõrgemate kohtute esimehi, mille eesmärk on edendada kõrgemate kohtute omavahelist koostööd ja infovahetust.

Organisatsiooni liikmeteks on kõigi 28 Euroopa Liidu liikmesriigi kõrgemad kohtud. Vaatlejaliikme staatuses on Lichtensteini, Montenegro ja Norra ülemkohtud. Organisatsiooni varasemad presidendid on olnud Prantsuse kassatsioonikohtu, Suurbritannia, Taani, Austria, Hollandi ja Iirimaa ülemkohtu esimehed.

Eesti Vabariigi Riigikohus on organisatsiooni liige alates selle loomisest 2004. aasta kevadel. 2014. aastal valiti Priit Pikamäe ühenduse juhatuse liikmeks, olles esimene Balti riikide kõrgemate kohtute esimees selles rollis.

Organisatsiooni president oli 1. jaanuarist 2017 kuni 1. jaanuarini 2019 Priit Pikamäe. 2019. aastast on ühenduse president Luksemburgi ülemkohtu esimees Jean-Claude Wiwinius.

VälislingidRedigeeri