Estonia Stereo

Estonia Stereo oli stereofooniline radioola, mis töötati välja Tallinna Raadio-Elektroonika Konstrueerimisbüroos TREKB 1967. aastal ning mida toodeti Tallinnas tehases Punane RET aastatel 1969–1973[1].

Eelnenud mudelitest olid stereofoonilise vastuvõtu suunas orienteeritud Estonia-3, millele sai külge ühendada stereodekooderi koos kahekanalilise lisavõimendiga (ehk omaaegses venekeelses keelepruugis "stereopristavka"). Vahepealsete mudelite Estonia-3M ja Estonia-4 kohta vastav info puudub.

Radioola Estonia Stereo oli mõeldud stereofoonilise vastuvõtu jaoks FM-alal ultralühilainel. Stereodekooderina oli selles kasutusel NSV Liidus standardiseeritud lahendusega dekooder.

Radioola Estonia Stereo on sama, mis standardiseeritud tüübinumbriga Estonia-005.

Stereofoonilised olid ka radioola Estonia kõik järgnenud mudelid, mis hakkasid kandma NSV Liidus selleks ajaks kehtima hakanud standardiseeritud tüübinumbreid 006 (Estonia 006) kuni 010 (Estonia 010).

(Estonia 006, Estonia 007, Estonia 008, Estonia 009, Estonia 010).

ViitedRedigeeri