Ermlandi piiskop

Ermlandi piiskoppide loend loetleb Ermlandi piiskopkonna Ermlandi piiskoppe (Warmia piiskoppe) 13.20. sajandini.

Saksa ordu aegsed piiskopid muuda

Poola kuninga kaitsealused piiskopid muuda

Preisimaa kuningriigi ja Saksamaa aegsed piiskopid muuda

Poola piiskopid muuda