Eriline kaup

Eriline kaup on majandusteaduse mõiste kaupade või teenuste kohta, millel on majandusliku väärtuse (hind) kõrval ka sotsiaalne väärtus. Selliseid hüvesid (tervishoiu- ja haridusteenus, eluase) püüavad mõistliku elukorraldusega rahvused vähemalt minimaalses mahus oma kaaskodanikele kindlustada.

Samuti nimetatakse eriliseks kaubaks raha, mis on vahetusväärtuseks teistele kaupadele.

Vaata kaRedigeeri