Komisjonäride 1811. aasta planeering – teised keeled