Raamatukogundus: erinevus redaktsioonide vahel

Mõlemas koolis pakutakse kursusi erialaseks täiendkoolituseks.
 
==='''Raamatukoguhoidjate kutsekvalifikatsioon'''<ref>[Kutsestandard Raamatukoguhoidja III, IV, V http://akamai.tehnokratt.net/gems/erialaraamatukogud/RaamatukoguhoidjaIIIIVVnovem.doc]</ref>===
 
----
 
 
 
Kutsestandard – dokument, mis määrab kindlaks kutsekvalifikatsioonist tulenevad nõuded teadmistele, oskustele, vilumustele, kogemustele, väärtushinnangutele ja isikuomadustele.
Kutsekvalifikatsioon – antud kutsealal nõutav kompetentsuse tase, mida tunnustatakse kas reguleeritud, ajalooliselt või rahvusvaheliselt kujunenud nõuete alusel. Kutsekvalifikatsioonisüsteemis on viis taset, kusjuures I tase on madalaim ja V tase kõrgeim.<ref>[Kutsestandard Raamatukoguhoidja III, IV, V http://akamai.tehnokratt.net/gems/erialaraamatukogud/RaamatukoguhoidjaIIIIVVnovem.doc]</ref>
 
Raamatukoguhoidja III kutsekvalifikatsiooni taotlemisel on nõutav
keskhariduskesk(eri)haridus (soovitatavalt raamatukogunduslik), kutsealane koolitus ning viimased 5-aastat erialast töökogemust või kõrgharidus (soovitavalt raamatukogunduslik või infoteaduste alane) ja töötamine erialal.
või kõrgharidus (soovitavalt raamatukogunduslik või infoteaduste alane) ja töötamine erialal.
 
Raamatukoguhoidja IV kutsekvalifikatsiooni taotlemisel on nõutav raamatukogunduslik või infoteaduste alane kõrgharidus ja 3-aastane erialane töökogemus või kõrgharidus mõnel muul erialal ja raamatukogunduslik või infoteaduste alane täiendkoolitus ja 3–aastane töökogemus.
raamatukogunduslik või infoteaduste alane kõrgharidus ja
3-aastane erialane töökogemus
või kõrgharidus mõnel muul erialal ja raamatukogunduslik või infoteaduste alane täiendkoolitus ja 3–aastane töökogemus.
 
Raamatukoguhoidja V kutsekvalifikatsiooni taotlemisel on nõutav raamatukogunduslik või infoteaduste alane kõrgharidus, 4-aastane erialane töökogemus või kõrgharidus mõnel muul erialal ja raamatukogunduslik või infoteaduste alane täiendkoolitus ja 5–aastane töökogemus. Lisaks 1-aastane erialase juhendamise või juhtimisalane töökogemus, täiendkoolitus raamatukogunduse valdkonnas, erialane uurimistöö ja arendustegevus.
Raamatukoguhoidja V kutsekvalifikatsiooni taotlemisel on nõutav
raamatukogunduslik või infoteaduste alane kõrgharidus, 4-aastane erialane töökogemus
või kõrgharidus mõnel muul erialal ja raamatukogunduslik või infoteaduste alane täiendkoolitus ja 5–aastane töökogemus.
ja 1-aastane erialase juhendamise või juhtimisalane töökogemus, täiendkoolitus raamatukogunduse valdkonnas, erialane uurimistöö ja arendustegevus.
 
Nõuded kutsekvalifikatsiooni taotlejale täpsustatakse kutseomistamise korras.
Anonüümne kasutaja