Erinevus lehekülje "Lastekaitse" redaktsioonide vahel

P (Korrastasin skripti abil viiteid)
Lastekaitse on laste kaitsmine vägivalla, kuritarvitamise, ära kasutamise ja hooletusse jätmise eest. <ref name="PtCbv" />
Lastekaitse eesmärgiks on seista laste huvide eest. Igale lapsele peab olema tagatud võimalus hariduse omandamiseks, tervishoiuteenusute kasutamiseks, huviringides osalemiseks ning ka vabaaja veetmiseks.<ref name="vK8Oj" />
===Ajalugu===
Lastekaitse, kui sihipärane tegevus, sai alguse USA-st 1870. aastatel ja levis 1880. aastatel ka mujale maailmasse. <ref name="jrUGl" />
Lastekaitse ühing kasvas välja Ameerika abi andmise seltsi tegevusest, kes tuli Eestile appi eeskätt lastele pakkumaks toidu- ning materiaalset abi. See andis Eestile tõuke loomaks Eesti Lastekaitse Ühingu. Lisaks andsid lastekaitsega seotud ühingu loomiseks mitmed erinevad seltsid, näiteks 1905 loodud Tartu Lasteaia Selts, 1906 loodud Eesti Noorsookasvatuse Selts ning mõni kuu hiljem Eestimaa Rahvahariduse Selts. <ref name="ZjPMm" />
===Lastekaitseseadus===
Lastekaiseseaduse seletuskirjas on lapse õiguste kaitse seisukohalt välja toodud oluliste dokumentidena järgnevad õigusaktid. <ref name="Sotsiaalministeerium, 2014" /> :
*1992. aastal jõustunud Eesti Vabariigi põhiseadus, millega sätestatakse Eestis viibivate isikute põhiõigused, vabadused ja kohustused;
2

muudatust