Raamatukogundus: erinevus redaktsioonide vahel

P
resümee puudub
Resümee puudub
PResümee puudub
'''Raamatukogundus''' (''librarianship'') on [[raamatukogu]]de tegevus- ja ainevaldkond.<ref>[Eesti raamatukogusõnastik http://pang.nlib.ee/termin/ Eesti raamatukogusõnastik]</ref>
 
Raamatukogundust ja raamatukogusid uurib [[raamatukoguteadus]] (''library science'').
Raamatukogundust on Eestis võimalik õppida kahes kõrgkoolis: rakenduslik kõrgharidus on võimalik omandada Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias ja akadeemiline kõrgharidus Tallinna Ülikoolis. 2013. aastal kolis infokorralduse osakond (info- ja dokumendihalduse eriala ja raamatukogunduse eriala) Viljandi Kultuuriakadeemiast Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituuti.
 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infoteaduse eriala valmistab ette laialdaste teadmistega raamatukogu- ja infotöötajaid, kes on võimelised töötama eri tüüpi raamatukogudes ja infoasutustes. Õppekavad sisaldavad erialaaineid, mis annavad teadmised ja oskused nii traditsiooniliseks kui kaasaegseks infotööks (teabe kogumine, töötlemine, korraldamine ja kättesaadavaks tegemine nii tavakujul kui e-keskkonnas). Üldained aitavad kaasa laiema humanitaar- ja sotsiaalteaduste alase hariduse omandamisele ning praktikad on õpitu järeleproovimiseks ja kinnituseks. <ref>[Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infoteaduse eriala õppekava https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast?ptbl_nimetused=leht&ptbl_vaartused=OK.OK.VA&ptbl_nimetused=sessioon&ptbl_vaartused=0&ptbl_nimetused=id_oppekava&ptbl_vaartused=439 Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infoteaduse eriala õppekava]</ref> Ettevalmistamisel on magistriõpe.
 
Tallinna Ülikooli infoteaduste eriala bakalaureuse õppekava üldeesmärgid on:
* luua võimalused baasteadmiste ja oskuste omandamiseks teabeteeninduse korraldamise ja juhtimise, andmekogude koostamise ja kasutamise ning infootsingu alal;
* toetada põhiliste oskuste ja suutlikkuse kujunemist töötamiseks erinevates dokumentaalse info kogudes (raamatukogud, arhiivid, infotalitused, muuseumid jne) ning muudes infoteaduste alaseid teadmisi eeldavates valdkondades;
*luua eeldused õpingute jätkamiseks magistriõppes.<ref>[Tallinna Ülikooli bakalaureuse õppe õppekavad http://www.tlu.ee/?LangID=1&CatID=856 Tallinna Ülikooli bakalaureuse õppe õppekavad]</ref>
 
Tallinna Ülikoolis on võimalik õppida kõigil haridustasemetel: bakalaureuse, magistri- ja doktoriõppes.
125 070

muudatust