Erinevus lehekülje "Eesti Vabariigi teaduspreemia" redaktsioonide vahel

 
=== 1991 ===
*[[E. Vesman]] “Deuteeriumi müü-molekulide tekke resonantsmehhanismi teoreetiline avastamine”;
*[[I. Heinsalu]], [[K. Müürsepp]], [[H. Nestor]], V. Olli (postuumselt), A. Raukas, M. Rubel, R. Urgard, H. Viiding (postuumselt) tsükkel “Eesti geoloogia ajalugu”;
*[[M. Kaljurand]], M. Koel, E. Küllik (postuumselt) “Kompuuterkromatograafia”;
*G. Väljamäe, S. Seppel, T. Uutma, Ü. Sepp, J. Tilk, B. Gordon, U. Umbleja, Ü. Proode, J. Pere, B. Jantra “Mõõteseade ehitussegude reoloogilisteks uuringuteks”;
*<nowiki>V. Aasmäe, I. Blinova, A. Vassiljev, V Krõsanova, H. Luik, A. Laur, A. Maamägi, A. Meiner, Ü. Roosaare “Süsteemi “valgala-jõgi-laht” imitatsioon-modelleerimine”.nova, H. Luik, A. Laur, A. Maamägi, A. Meiner, Ü. Roosaare'' “Süsteemi “valgala-jõgi-laht” imitatsioon-modelleerimine”.</nowiki>
=== '''1992''' ===
* ''[[Jüri Engelbrecht]]'' “Asümmeetrilised üksiklained. Sissejuhatav käsitlus” (ingliskeelne monograafia). London & Harlow, Longman, 1991;
* ''[[Juhan Simovart]]'' “Veiste leukoosi etioloogia, epizootoloogia ja tõrjetulemused”. Moskva, 1991;
* ''[[Asta Õim]]'' “Sünonüümisõnastik”. Tallinn, 1991;
* ''[[Ain Heinaru]]'' (kollektiivi juht), ''[[Jaan Habicht]], [[Ann Kilk]], [[Maia Kivisaar]], [[Andres Mäe]], [[Allan Nurk]]'' “Biodegradatsiooniplasmiidide molekulaar-geneetiline uurimine ja baktertüvede kasutamine praktikas”. Tartu, 1992.
* ''[[Lembit Roostar]]'' (kollektiivi juht), J[[Jüri Samarüütel|''üriJüri Samarüütel'']]'', [[Mati Ress]], [[Tähti Saar]], [[Toomas Aro]], ToomasT[[oomas Hermlin]], [[Iivi Köbas]], [[Lidia Litvinova]], [[Mae Randala]], [[Ürjo Ploom]], [[Jüri Väli]], [[Arvo Klaar]],[[Hannes Kuiv]], [[Mehis Mikkel]]'' “Kaasasündinud südamerikete kirurgiline ravi”. Tartu, 1991.
 
=== '''1993''' ===
1993. aastal jagati teaduspreemiad nelja valdkonda:
* 1993. aastal jagati teaduspreemiad nelja valdkonda: 1) täppisteadused, 2) meditsiin ja põllumajandusteadused, 3) humanitaar- ja sotsiaalteadused ning pedagoogika ja 4) tehnikateadused. Majandusteadused võisid pretendeerida eraldi antavatele majanduspreemiatele.
# [[täppisteadused]],
# [[meditsiin]] ja [[põllumajandusteadused]],
# [[humanitaar- ja sotsiaalteadused]] ning [[pedagoogika]]
# [[tehnikateadused]]. [[Majandusteadused]] võisid pretendeerida eraldi antavatele majanduspreemiatele.
* Täppisteaduste preemia: ''[[Mart Elango]]'' “Elementaarsed mitteelastsed radiatsiooniprotsessid”.
* Põllumajandusteaduste preemia: kollektiiv koosseisus ''[[Ilmar Müürsepp]], [[Ülle Jaakmaa]], [[Aavo Kallas]], [[Jevgeni Kurõkin]], [[Elar Valdmann]]'' “Embrüosiirdamistehnoloogia väljatöötamine ja rakendamine geneetilise progressi kiirendamiseks piimakarja kasvatuses”.
* Tehnikateaduste preemia: kollektiiv koosseisus ''[[Mart Min]]'' (kollektiivi juht), ''[[Raul Lang]], [[Toomas Parve]], [[Ants Ronk]]'' “Optimaalsete faasisünkronisatsiooni süsteemide ning täpsete sünkroonmuundite loomise meetodid ja vahendid”.
* Humanitaarteaduste preemia: ''[[Juri Lotman]]'' “Valitud artiklid Tartu semiootika koolkonna uurimustest ja avastustest” ja ''[[Juhan Peegel]]'' “Nimisõna poeetilised sünonüümid regivärssides”.
 
=== '''1994''' ===
1994. aastal kehtestas Vabariigi Valitsus, et igal aastal määratakse üks riigiteaduspreemia “pikaajalise teadustöö tulemuste eest teadlasele või teadlaste kollektiivile” ning eelmise aasta parimate teadustulemuste esiletõstmiseks viis aastapreemiat järgmistes teadusvaldkondades:
# [[täppisteadused]], [[keemia]] ja molekulaarbioloogia;
# tehnikateadused;
# arstiteadus;
# geo- ja bioteadused ning põllumajandusteadused;
# sotsiaal- ja humanitaarteadused (sh majandusteadused).
* Riigiteaduspreemia: ''[[Voldemar Vaga]]'' Eesti kunstiajaloo-alaste uurimuste ja tööde eest.
 
* Täppisteaduste, keemia ja molekulaarbioloogia aastapreemia: ''[[Maido Rahula]]'' “Uusi probleeme diferentsiaalgeomeetrias” (ingliskeelne monograafia). [[World Scientific]], 1993.
* Tehnikateaduste aastapreemia: ''[[Hillar Aben,]] [[Claude Guillemet]]'' “Klaasi fotoelastsus” (ingliskeelne monograafia). [[Springer]], 1993.
* Arstiteaduse aastapreemia: ''[[Marika Mikelsaar]], [[Anne Ormisson]], [[Urmas Siigur,]] [[Epp Sepp]], [[Reet Mändar]], [[Irja Lutsar]], [[Heili Varendi]]'' “Vastsündinu tervise mõjutamine mikrofloora kaudu” (teoreetilis-kliiniline uurimus 1993−1994); ''[[Oleg Kurtenkov]], [[Jevgeni Smorodin]]'' “Maovähi ja kasvajaeelsete seisundite avastamiseks leitud uue markeri alfa-2 makroglobuliini tähtsus vähi diagnostikas”.
* Geo- ja bioteaduste ning põllumajandusteaduste aastapreemia: ''[[Olav Renno]]'' (kollektiivi juht), ''[[Kalev Rattiste]], [[Andres Kuresoo]], [[Vilju Lilleleht]], [[Eerik Leibak]], [[Ene Viht]], [[Jüri Keskpaik]], [[Rein Kuresoo]], [[Eerik Kumari]]'' ([[postuumselt]]), ''[[Henrich Veromann]]'' (postuumselt) “Eesti linnuatlas”. [[Valgus (kirjastus)|Valgus]], 1993; [[Arne Sellin]] “Taimede veemajanduse ökoloogiast”. Artikkel, dets. 1992.
* Sotsiaal- ja humanitaarteaduste aastapreemia: ''[[Olev Luguse]] ja [[Penti Vartia]]'' töögrupid: Eesti kollektiiv: ''Heldi Aarma, Elmar Aedna, Eike Hindov, Alfred Kasepalu, Toivo Kuus, Peeter Marksoo, Teet Rajasalu, Urve Venesaar, Mare Viies; Soome kollektiiv: Pasi Ahde, Robert Hagfors, Maia-Liisa Järviö, Kalevi Koljonen, Heikki A. Loikkanen, Anti Romppanen, Seppo Laakso'' “Eesti ja Soome sotsiaalmajandusliku arengu võrdlus”. Helsingi, 1993; ''[[Gustav Vilbaste]]'' (postuumselt), ''[[Erast Parmasto]], [[Heino Ahven]] (''postuumselt), ''[[Eeva Ahven]], [[Eevi Ross]], [[Madis Peil]]'' “Eesti taimenimetused”, 1993.
 
=== 1995 ===
21

muudatust