Ajaloofilosoofia: erinevus redaktsioonide vahel

*[[Carl Hempel|C. G. Hempel]]. Üldiste seaduspärasuste funktsioon ajaloos. – ''[[Akadeemia (ajakiri)|Akadeemia]]'', [[1994]], nr 11
*[[Marek Tamm]]. Kuidas kirjutatakse ajalugu. – ''[[Vikerkaar (ajalugu)|Vikerkaar]]'', [[1998]], nr 9, lk 53–57
*[[Juri Lotman]]. Jumala tahe või hasartmäng? Seaduspärane ja juhuslik ajalooprotsessis. – Juri Lotman. ''Semiosfäärist'', Tallinn 1999, lk 125–137
*Terror ja unenägu. Metodoloogilisi märkmeid ajakogemusest Kolmandas Riigis. – ''[[Tuna]]'', 1999, nr 1, lk 70–81, tõlkinud [[Mart Kivimäe]].
*[[Mart Kivimäe]]. Lõplikkuse apooriates. Reinhart Kosellecki loomingulisest biograafiast. – ''[[Tuna]]'', 1999, nr 1, lk 81–91.
*[[Enn Tarvel]]. Ajaloolase analüüsist. – ''Ajaloolise tõe otsinguil II: Suur kunst metodoloogia, Tallinn 2000, lk 115
*[[Roger Chartier]]. Neli küsimust Hayden White'ile, tõlkinud [[Marek Tamm]]; [[Hayden White]]. Vastused professor Chartier' neljale küsimusele, tõlkinud [[Märt Väljataga]]. – ''[[Vikerkaar (ajakiri)|Vikerkaar]]'', 2000, nr 8–9, lk 76–97.
*[[Hayden White]]. Kirjandusteooria ja ajalookirjutus. – ''Tuna'', 2003, nr 1
*[[Carlo Ginzburg]]. Ajalugu, retoorika ja tõendus. – ''[[Tuna]]'', 2003, nr 4
*[[Marek Tamm]]. Ajalugu, mälu ja identiteet. Intervjuu Reinhart Koselleck'iga. – ''[[Vikerkaar (ajakiri)|Vikerkaar]]'', [[2003]], nr 10–11, lk 143–154, tõlkinud [[Märt Väljataga]]. Taastrükk: Marek Tamm. ''Kuidas kirjutatakse ajalugu? Intervjuuraamat'', Tallinn: Varrak 2007, lk 109–124.
*[[Toomas Karjahärm]]. ''Ajaloolase käsiraamat'', Tallinn [[2004]]
*[[Jean-Claude Schmitt]]. [http://www.sirp.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=6304:ajalooteaduse-kriisist&catid=9:sotsiaalia&Itemid=13&issue=3017 Ajalooteaduse kriisist], ''[[Sirp (ajaleht)|Sirp]]'', 7. mai 2004, tõlkinud Marek Tamm