Erinevus lehekülje "Deklaratsioon Eesti NSV suveräänsusest" redaktsioonide vahel

P
suveräänsusgarantiide säilimine ja rahvuse õitseng. [[Stalinism]]i-
ja [[stagnatsioon]]iaja sisepoliitika ignoreeris neid garantiisid ja
seisukohti. Selle tulemusena on '''Eestimaal kujunenud eestlastele'''
'''kui põhirahvusele ebasoodus demograafiline situatsioon,'''
'''looduskeskkond on paljudes vabariigi piirkondades'''
'''katastroofiolukorras, majanduse jätkuv destabiliseerimine mõjub'''
'''negatiivselt kogu vabariigi elanikkonna elatustasemele'''.
Eesti NSV Ülemnõukogu näeb raskest olukorrast vaid ühte
Eesti NSV Ülemnõukogu ei ole nõus NSV Liidu Ülemnõukogu
Presiidiumi poolt arutusele pandud nende '''NSV Liidu'''
'''konstitutsiooni muudatuste ja täiendustega, mis välistavad [[Eesti'''
NSV]] konstitutsioonilise õiguse enesemääramisele'''. Toetudes
rahvusvahelistele paktidele majanduslike, sotsiaalsete ja
kultuurialaste õiguste ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste
35 299

muudatust