Ruumiline planeerimine: erinevus redaktsioonide vahel

resümee puudub
Resümee puudub
Resümee puudub
 
== Ruumilise planeerimise alusdokument ==
Ruumilise planeerimise alusdokumendiks on [[Euroopa Ruumilise/Regionaalse Planeerimise Harta]] (European regional/spatial planning Charter. Torremolinos Charter - kiideti heaks 1983. aastal Euroopa Nõukogu liikmesmaade planeeringu¬ministrite konverentsil Torremolinoses) võttis kasutusele uue termini ruumiline planeerimine (ingl k spatial planning). Kui varasem suurte territooriumide planeerimine oli välja kasvanud arhitektuursest ning linnaehituslikust planeerimisest, siis hartas leidis kajastamist selleks ajaks praktikast saadud kogemus, et ulatuslikuma territooriumi planeerimine pole võimalik ilma sotsiaal-, majandus-, keskkonna- ja kultuuriaspektide tasakaalustatud käsitluseta. See tähendas, et territoriaalset planeerimist polnud võimalik vaadelda lahus üldisest sotsiaal-majandusliku arengu prognoosist või kavast. Planeerimine eeldas eri eluvaldkondade arengu prognooside sünteesi. Sellist sünteesitud ja interdistsiplinaarset, [[territoriaalne planeerimine|territoriaalset planeerimist]] hakatigi nimetama ruumiliseks planeerimiseks. Euroopa Ruumilise/Regionaalse Planeerimise Harta on olnud aluseks planeerimis- ja ehitusseaduse ja [[planeerimisseadus]]e väljatöötamisele.
 
Täpsema ülevaate saamiseks vt soovi korral lähemalt käsiraamat "Soovitused üldplaneeringu koostamiseks" (vt välislingid), kus on antud planeeringute koostamise ajalooline ülevaade.
Anonüümne kasutaja