Eramets on eraomandis mets.

Erametsad Eestis ja Euroopas muuda

Erametsad moodustavad kogu Eesti metsamaast 2018. aasta seisuga 48% ning sellest kuulub füüsilistele isikutele 28% ja juriidilistele isikutele 20%. Üle poole Euroopa metsadest, v.a. Venemaal ja teistes SRÜ riikides, on eraomandis. Erametsaomanikud mängivad olulist rolli metsa ökosüsteemide säilitamisel, maaelu arengu edendamisel ja turule ressursside varundamisel. [1]

Eesti erametsaomanikele kuulub kokku 1,01 miljonit hektarit kogu Eesti metsamaast, mis on 47%. Eesti erametsa tagavara on umbes 275 miljonit m3. Keskmine erametsamaa pindala on 10,4 ha. Kõigest 40% Eesti erametsaomanikest elavad reaalselt enda metsamaa lähedal. 2015. aasta lõpuks kuulus umbes 10 000 kõigist 97 000st erametsaomanikust mõnda kohalikku erametsaomanike liitu. Erametsa omanikel on kasulik liituda kohalike seltsidega, mis on vastutavad ühistegevuste organiseerimise eest ning jagavad neile nõuandeid ja informatsiooni.[2]

Eesti Erametsaliit muuda

Eesti erametsaomanike esindusorganisatsiooniks on Eesti Erametsaliit, mis asutati 1992. aastal ja mille liikmeteks on metsaomanike kohalikud organisatsioonid, nagu näiteks ühistud, seltsid ja liidud. Nende põhifunktsioon on metsaomanike huvide esindamine metsapoliitikas. Eesti Erametsaliidu põhimõte on see, et kõigil on võrdsed võimalused organisatsiooni töös kaasa lüüa.[3]

Erametsakeskus muuda

Riigi asutatud sihtasutuse Erametsakeskus ülesanne on metsaomanike asjatundlikkuse suurendamine ning keskkonnasõbraliku ja efektiivse erametsanduse edendamine. Erametsakeskuse tegevusvaldkonnad on metsatoetuste andmise korraldamine, erametsanduse tugisüsteemi arendamine ja muu erametsandusega seotud arendustegevus.[4]

Viited muuda

  1. "Olulised arvud". Vaadatud 26.01.2021.
  2. "Erametsandus". Vaadatud 26.01.2021.
  3. "Eesti Erametsaliit". Vaadatud 26.01.2021.
  4. "Erametsakeskus". Vaadatud 26.01.2021.