Eoskand ehk basiid ehk basiidium (basidium) on kandseentel moodustuv struktuur, millel kujunevad kandeosed.

Eoskannal on tavaliselt 4 eost.