Energiamajandus

Energiamajandus tegeleb energia ammutamise, edastamise ja tarbimise korraldamisega.

Energiamajandus on osa energeetika valdkonnast koos energiatehnika ja energiapoliitikaga.