Endosümbiont on organism, kes elab teise organismi kehas või rakus, nõnda moodustavad need kaks organismi endosümbioosi.

Endosümbionti, kes elab teise organismi raku sees, nimetatakse endotsütobiondiks.

Vaata ka muuda