Endla soostik on soomassiiv Pandivere kõrgustiku ja Vooremaa vahel asuvas nõos. Soostiku pindala on 25 100 hektarit, kusjuures selle pikkus põhjast lõunasse on 25 ja läänest itta 18 kilomeetrit.

Endla raba maikuus
Hommik Endla looduskaitsealal
Laudtee Endla soos. 2016. aasta sügis.

Soostikust üle poole on madalsoo (58%), 13% siirdesoo ja 29% kõrgsoo. Suurimad rabad on Linnusaare, Tapiku ja Endla.

Soostiku turbalasundi paksus on 8 meetrit, keskmine 2,5 meetrit.

Endla soostiku keskosa kuulub Endla looduskaitseala koosseisu.

Vaata ka muuda