Enantiomeerne liig

Enantiomeerne liig (ee) on kiraalsete ainete puhtuse mõõt. See näitab kui palju on proovis üht enantiomeeri rohkem kui teist.[1]

  • Kui mõlemat enantiomeeri on segus võrdselt 50% ja 50% on liig ehk ee 0%.
  • Kui üht enantiomeeri on 70% ja teist 30%, siis sellise segu liig on 70-30 = 40% ee.
  • Kui üht enantiomeeri on 100% ja teist 0% on ee 100%.

Üldine valem enantiomeerse liia arvutamiseks aine A ja B puhul teades nende moolide hulka on (A-B) / (A+B) * 100% = ee

Ainete hulka segus võib arvutada massi kui ka moolprotsendi kaudu. Enantiomeerne liig on oluline mõiste nii keemias kui ka farmakoloogias, kus isomeersete molekulide bioloogiline toime võib erineda. Enantiomeetrilist liiga saab mõõta mitmesuguste analüütiliste tehnikate abil, sealhulgas kromatograafia ja polarimeetria.

Seotud mõiste on ka er ehk enantiomeerne suhe (ingl enantiomeric ratio). er väljendab sisaldab sama informatsiooni, kui ee, kuid esitab seda teisiti. Näiteks sellise segu, mille ee on 40% (ehk ta on 70% üks ja 30% teine enantiomeer), er on 7:3.

  1. Carey, Francis A.; Giuliano, Robert M.; et al. (Toimetanud Tõnis Kanger) (2014). Orgaaniline keemia (Esimene trükk). Tallinn: TTÜ kirjastus. Lk 284–285. ISBN 9789949235902.