Enamuspuuliik on puistu esimese rinde suurima tagavaraga puuliik. Üldjuhul on enamuspuuliik ka peapuuliik.

Enamuspuuliigi järgi määratakse puistu nimetus, näiteks kuusik, männik, kaasik, tammik, haavik, lepik, pärnik, saarik.

Vaata ka muuda