Elutõde

Elutõde oli aastatel 19361940 Tallinnas ilmunud õigeusu ajakiri, Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku häälekandja.

Ajakiri ilmus 2 korda kuus, mõned numbrid lisadega. Väljaandja, pea- ja vastutav toimetaja oli ülempreester Nikolai Päts.