Elektritingmärk

Elektritingmärk on elektriskeemidel kasutatav seadise, seadmeosa või seadme kokkuleppeline graafiline kujutis. Tingmärk peab olema lihtne, ilmekas ja edastama infot objekti otstarbe kohta. Laialdaselt kasutatavate tingmärkide kuju on rahvusvaheliselt standarditud.

Standarditest muuda

Elektritingmärkide standardisarja IEC 60617:2012 kõik varem ilmunud osad on kehtetuks tunnistatud, kuid sisalduvad nüüd Rahvusvahelise Elektrotehnikakomisjoni andmebaasis Graphical symbols for diagrams [1] Selles ametlikus andmebaasis on kokku 1750 tingmärki järgmistes valdkondades:

 • juhid ja ühenduselemendid
 • passiivkomponendid
 • pooljuhtkomponendid ja elektronlambid
 • elektrienergia tootmine ja muundamine
 • lülitus-, juhtimis- ja kaitseseadmed
 • mõõteriistad, lambid ja signalisatsioonivahendid
 • sidetehnika. Kommutatsiooni- ja perifeeriaseadmed
 • installatsiooniplaanid ja nende elemendid
 • kahendloogika elemendid
 • analoog- ja hübriidtehnika seadised

Andmebaas sisaldab tingmärke, mis on esitatud järgmistes Eesti standardites:

 • EVS-EN 60617-2:2000 Skeemide tingmärgid. Osa 2: Märgielemendid, omadusmärgid ja muud üldkasutatavad märgid
 • EVS-EN 60617-3:2000 Skeemide tingmärgid. Osa: 3: Juhid ja ühenduselemendid
 • EVS-EN 60617-4:2000 Skeemide tingmärgid. Osa: 4: Passiivkomponendid
 • EVS-EN 60617-5:2000 Skeemide tingmärgid. Osa 5: Pooljuhtkomponendid ja elektronlambid
 • EVS-EN 60617-6:2000 Skeemide tingmärgid. Osa 6: Elektrienergia tootmine ja muundamine
 • EVS-EN 60617-7:2000 Skeemide tingmärgid. Osa 7: Lülitus-, juhtimis- ja kaitseseadmed
 • EVS-EN 60617-8:2000 Skeemide tingmärgid. Osa: 8: Mõõteriistad, lambid ja signalisatsioonivahendid
 • EVS-EN 60617-9:2000 Skeemide tingmärgid. Osa 9: Sidetehnika. Kommutatsiooni- ja perifeeriaseadmed

IEC andmebaas sisaldab täiendavalt üldandmeid ja juhiseid tingmärkide otsimiseks ning kasutamiseks.

Elektriskeemides kasutatavaid tingmärke muuda

Kontaktid ja lülitid
      Lüliti üldsümbolid;
esimene ka sulguv (normaalselt avatud) kontakt
  Avanev (normaalselt suletud) kontakt   ümberlülituskontakt
  Kaitselüliti   Neljapoolueline rikkevoolukaitselüliti   Kolmepooluseline mootori kaitselüliti termilise ja magnetilise liigvooluvabastiga
Tingmärke installatsiooniplaanidel
  Pistikupesa   Kaitsekontaktiga pistikupesa   Lüliti (ühepooluseline)
Pinge- ja vooluallikad
  Galvaanielement, ka patarei või aku üldtähis   Patarei     Ideaalne vooluallikas (vasakul) ja ideaalne pingeallikas
  Maandus   Kaudpuutekaitsega maandus (nt potentsiaaliühtlustusega)   Kereühenduse tähis
  Sulavkaitse   Hõõglamp   Neoonlamp

Passiivkomponentide tingmärke muuda

Takistid
  Püsitakisti, ka takisti üldtingmärk   Muuttakisti üldtingmärk   Liugkontaktiga muuttakisti (potentsiomeeter)
  Seadetakisti (trimmerpotentsiomeeter)   Šunt (rööptakisti)   Varistor (pingest sõltuva takistusega takisti)
  PTC-termistor (positiivse temperatuuriteguriga termistor)   NTC-termistor (negatiivse temperatuuriteguriga termistor)   Fototakisti
Kondensaatorid
  Kondensaator   Polaarne kondensaator (elektrolüütkondensaator)   Muutkondensaator (pöördkondensaator)
  Seadekondensaator   Läbiviikkondensaator   Pingega tüüritav kondensaator (nt mahtuvusdiood)
Induktiivpoolid
  Induktiivpool, elektriseadme (nt trafo) mähis   Ferromagnetilise südamikuga induktiivpool   Magnetodielektrilise südamikuga induktiivpool
Piesokristallid
  Kahe elektroodiga piesokristall (enamasti kvartsresonaator)   Kolme elektroodiga piesokristall   Kahe elektroodipaariga piesokristall

Elektron- ja pooljuhtseadiste tingmärke muuda

Dioodid
  Diood   Tunneldiood   Pöörd-tunneldiood
  Stabilitron   Supressordiood   Mahtuvusdiood
Türistorid
  Dioodtüristor   Sümmeetriline dioodtüristor ehk diiak   Trioodtüristor
  Sümmeetriline trioodtüristor ehk triiak   Paisu kaudu suletavad türistorid (GTO)   Isoleeritud paisuga bipolaartransistor (IGBT)
Bipolaartransistorid
  Npn-transistor   Pnp-transistor   Pnip-transistor
Väljatransistorid
  N-kanaliga pn-väljatransistor
(N-JFET)
  P-kanaliga pn-väljatransistor
(P-JFET)
  N-kanaliga vaegustüüpi MOS-transistor

(depletion-mode N-MOSFET)

  P-kanaliga vaegustüüpi MOS-transistor

(depletion-mode P-MOSFET)

  N-kanaliga küllustüüpi MOS-transistor (enhancement-mode N-MOSFET)   P-kanaliga küllustüüpi MOS-transistor (enhancement-mode P-MOSFET)
Optoelektronseadised
  Fotodiood   Valgusdiood |  Fotoelement
  Npn-fototransistor   Pnp-fototransistor   Fototüristor
  Dioodoptopaar   Türistoroptopaar   Fototransistoroptopaar
Muid seadiseid
  Magnetiline sidestusseadis   Lineaarne magnetresistor   Halli element
  Diferentsvõimendi   Operatsioonvõimendi   Schmitti trigger
  Antenn   Kuular   Mikrofon
  Vaakumdiood   Otseküttega vaakumtriood   Kaudküttega vaakumtriood

Elektrienergia tootmine ja muundamine muuda

  Generaator   Alalisvoolumootor   Kolmefaasiline kolmnurkühenduses mootor
  Ferromagnetilise südamikuga trafo   Pingemadaldustrafo   Pingekõrgendustrafo
  Maa-alune liin   Veealune liin   Õhuliin
  Varjestatud juhe   Koaksiaalne juhe (koaksiaalkaabel)   Koaksiaalne juhe (varje on ühendatud kerega)

Viited muuda

Välislingid muuda