Ekstensiivpõllundus

Ekstensiivpõllundus ehk ekstensiivne põllumajandus on põllumajandussüsteem, kus maaühiku kohta kasutatakse vähem tööjõudu, kapitali, väetisi, pestitsiide jne ning toodang maaühiku kohta on väiksem kui intensiivpõllunduse puhul. Suurema kogutoodangu saamiseks suurendatakse põllumajandusliku maa pindala.